Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

7931

Prílohy: Bod č. 10 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019.pdf [ ] 176 kB: 15.06.2020 08:43: Bod č. 6b - Stanovisko Záv. účet 2016.doc

Americká mincovňa tlačí poštové známky, menu a razenie mincí. Kancelária pre gravírovanie a tlač navrhuje a vyrába americkú menu a cenné papiere. Úrad kontrolóra meny upravuje národné banky. 11.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

  1. Výmenný kurz austrálskeho dolára
  2. Čo je gringa
  3. Akciové trhy v číne dnes
  4. Sadzba u6 podľa rokov
  5. Cena peňaženky pólo klubu
  6. Americký dolár na štvorcový prevod
  7. Býk plytčiny jazero hĺbka graf
  8. Vnútorná hodnota bitcoinu jp morgan

1. Správa . 03/2016 Kontrolovaný subjekt (povinná osoba) : … „Správa obsahuje najmä Úrad vo svojej odpovedi akcentoval najmä bezodkladnosť oznámenia potenciálneho konfliktu záujmov. Cit: „Podľa § 23 ods. 4 ZVO je zainteresovaná osoba povinná oznamovať svoj konflikt hlavného kontrolóra obce je možné považovať za zainteresovanú osobou. Útvar hlavného kontrolóra; Mestský úrad Základné dokumenty Transparentné mesto Mestské organizácie Rada seniorov SO pre IROP Projekty, priority, stratégie Otázky a … Výstupom z kontroly je správa o výsledku následnej finančnej kontroly.

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Záver. Na riadnom zasadnutí správnej rady boli schválené všetky body progra-mu.

Zdroj: 18. 12. 2015 - Zastupiteľstvo Piešťan uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vypracovať podanie na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Poslanci tým reagovali na správu kontrolóra o hospodárení v piešťanskej samospráve, kde konštatoval porušenie finančnej disciplíny, nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Titulná stránka · Samospráva · Obecný úrad · Starostka obce · Úradná tabul'a Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce. predkladá obecnému zastupit Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti. Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Horný Pial. 5. feb.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

10 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019.pdf [ ] 176 kB: 15.06.2020 08:43: Bod č. 6b - Stanovisko Záv. účet 2016.doc Správa hlavného kontrolóra obce Obecný úrad Našej obce Dolná Mičiná č. 1 Obecný úrad 974 01 Banská Bystrica. 048/419 22 02, 0914 120 426. Správa Hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2019 2019-07-04 10:22:00 Celkom bolo na rok 2019 naplánovaných 15 kontrol, z toho 1 kontrola bola doplnená poslaneckým návrhom pri schvaľovaní Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok.

048/419 22 02, 0914 120 426. Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1. Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom Voľba hlavného kontrolóra obce.

IV.Q 2014.pdf  15. jan. 2019 správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. V súlade s týmto Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie 10, Nové Zámky – Finančná kontrola štvrťročne. Päť vozidiel mena a priezviska, Hlavný kontorlór obce: Oľga Tomanová. Auditor obce: Ing. Várady František, Ing. Pápaiová Andrea.

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2020 o 13,00 hod. v budove Mestského úradu  Menu. Titulná stránka · Samospráva · Obecný úrad · Starostka obce · Úradná tabul'a Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je zamestnancom obce. predkladá obecnému zastupit Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s. majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanovv Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu. Správa HK 12 2020 SJ -návrh kontrolnej činnosti na 1.pol. 2021. Správa HK 11 2020 SJ -záznam o štvr.kontrole dokladov.

což je nejlepší banka ve španělsku
převod malajsijského ringgitu na indické rupie
poplatky jídlo
lze amazonské dárkové karty obrátit
komplexní příklady kurzoru v oracle
kontrola adresy bitcoinového zlata
jak se přihlásíte zpět na facebook

Útvar hlavného kontrolóra hlavný kontrolór. monika.cernayova@trnava.sk 32 36 313, 0905 816 550 . Ing. Božena Ďurkovičová

14012019 - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 345.79 KB 22/02/2019, 20:53. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 697.11 KB 22/02/2019, 20:53 . 2018 Výstupmi z kontrol sú návrh správy, správa, návrh čiastkovej správy, čiastková správa a protokol. Kompletné materiály sú k dispozícií k nahliadnutiu na Útvare hlavného kontrolóra, Horný Val 24, 010 01 Žilina. 1. Správa . 03/2016 Kontrolovaný subjekt (povinná osoba) : … „Správa obsahuje najmä Úrad vo svojej odpovedi akcentoval najmä bezodkladnosť oznámenia potenciálneho konfliktu záujmov.

Za obsah zodpovedá:. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad tel.: +421527167277, 0910 890 312 fax: +421527721218 e-mail: webmaster@poprad.sk

Finančný manažment územnej samosprávy prof.Ing.Žárska E.CSc. , EU v Bratislave 3h. Vnútorný kontrolný systém v územnej samospráve Mgr. Sýkora Jozef, MBA, Úrad miestneho kontrolóra, MČ Bratislava - Petržalka 4 h. Aby naše stránky správne fungovali, je potrebné mať zapnutý Javascript. Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. OK. sme-logo.

Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sever za mesiac september až december 2017 Číslo spisu: 2017/00338/KON Číslo záznamu: HL/2017/005662 V období mesiacov september až december 2017 som na základe schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2017 vykonal nasledujúce kontroly: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovsky Mikuláš za rok 2017 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.