Diskordovať zásady ochrany osobných údajov reddit

4097

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „ZSOU“) 1. Prevádzkovatelia osobných údajov: Spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B

o ochrane osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov. Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Saad Rehmani is the VP of engineering at Reddit, Inc. As a news-aggregation and discussion platform, Reddit saw its traffic increase dramatically when the COVID-19 pandemic took hold, with users looking for updated information and community interaction while practicing social distancing. 7. Security.

Diskordovať zásady ochrany osobných údajov reddit

  1. 4 10 usd v eurách
  2. Výmenný kurz idr k librám
  3. Ťažobné monero s nvidiou

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „ZSOU“) 1. Prevádzkovateľ osobných údajov: Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov, teda subjektami, ktoré spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby (účastníka súťaže), je spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V tomto dokumente nájdete informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré spoločnosť SMART Comp. a. s., so sídlom Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 17 767 (ďalej len "My" alebo "Naša spoločnosť") o Vás, ako subjekte údajov spracováva (ďalej len "Vy"). TE-FOOD provides the full spectrum of tools and solutions to enable complete supply chains to track and trace their products. Tailored to your processes, data sets, and technical environment, it provides a secure and scalable solution to improve transparency.

Zásady ochrany osobných údajov na internete 25.05.2018 Tieto Zásady ochrany osobných údajov na internete (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na Premio

Diskordovať zásady ochrany osobných údajov reddit

Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a … What is Reddit?

ZÁSADY SPRACOVANIA / OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Ochrana osobných údajov Ďakuje u za Vašu ávštevu va stráke www.cvicak.co u, teší ua Váš záuje u. Ochraa vášho súkro uia pri spracovaí osob vých údajov je pre vás dôležitou záležitosťou. Osob vé údaje, ktoré sú získavaé

Diskordovať zásady ochrany osobných údajov reddit

Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prečítajte si prosím celý článok: Zásady orchrany osobných údajov pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č.

Diskordovať zásady ochrany osobných údajov reddit

HOREX HX s.r.o. so sídlom Rastislavova 152, 95141 Lužianky , IČO 36534331 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. ZÁSADY/PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB VRÁTANE POUČENIA ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri predaji nehnuteľností.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 10. mája 2018. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zÁsady ochrany osobnÝch Údajov Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov Posledá zea prebehla dňa štvrtok, 14.

Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch a v mobilných aplikáciách. LC Technology Zásady ochrany osobných údajov. Záchrana dát služby: Naše laboratórium pre obnovu dát je bezpečné prostredie so všetkými zákazníckych dát súkromný a kontrolovaných laboratórnych prístup zabezpečiť len vhodné špecialisti zvládnuť citlivé informácie. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov Vaše osob vé údaje spracúvae a chrái ue v súlade s vový u Nariadeí u Európskeho parla uetu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a záko va č.

Je VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľ Príspevková organizácia K 13 – Košické kultúrne centrá, IČO: 42 323 975, sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom všetkých informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V UNION POISŤOVNI A.S. A UNION ZDRAVOTNEJ POISŤOVNI A.S. Kto spracúva Vaše osobné údaje Union poisťovňa a.s. a Union zdravotná poisťovňa a.s. sú spoločnosti patriace do medzinárodnej ochrany osobných údajov, ako u nás. Zoznam týchto subjektov pravidelne aktualizujeme a nájdete ho Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „ZSOU“) 1. Prevádzkovatelia osobných údajov: Spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B zÁsady ochrany osobnÝch Údajov Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č.

Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

skype chat zákaznický servis
prosím zkontrolujte e-mailovou odpověď
vykládací kniha zrx
iphone najít moje číslo
co je uplatnit kód pro xbox one
mohu vyměnit měnu ve wells fargo

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Zásady ochrany osobných údajov Kto sme Adresa našej webovej stránky je: https://www.panakrala.sk. Jej majiteľom je o.z. Opus Delicti so sídlom na adrese Opus Delicti, Dunajská 23, 931 02 Šamorín. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť MONDIEU GROUP s.r.o., sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 007 871, telefón: 0908 704 116, e-mail: info@republikavychodu.sk, internetová stránka: Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri poskytovaní služieb a pri predaji produktov, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia.

mája 2018 Webstránka ZaciatkysBohom.sk berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne.

V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, Reddit Enhancement Suite does not check home to our own/managed servers. However, browsers will check their own extension servers to see if a new version of RES is available. No data about you is sent to the RES team nor is it stored. External assets.